'
Motto: "I thu chhiarin a siam che"

Wednesday, December 19, 2018

KRISMAS NÎ ROPUI

Inner Light
Millennium Christmas Choir


1.    Krismas ni lâwmawm kan thleng leh ta,
       Ngui leh lungngaih tah mittuite bansanin,
       Bethlehem khaw arsi êng chu thlir ve in,
       Berampute lai khumah an zal laiin,
       Hriat loh chhîngkhual vân mi thianghlim rawn kal chuan,
       Mi tin tân a Chanchin Ṭha chu rawn thlenin,

Cho:    Aw nang Bethlehem Judai ram a mi,
            Judai khawpuite zîngah I tê ber tawp lo,
            I chhung aṭangin awptu a chhuak ta,
           A mi Israel-te hruaitu chu.

2.    Vân mipui fak hla aw mawi thângkhawk ri chuan,
       Leilung hi a nghawr a khat thinlai ril’an,
       Remna Lal Fa lal Krista lo pian nî chuan,
       Chung thângvân si-âr te paw’n chibai an bûk,
       Kan thinlung kawngkhâr a hnên lamah hawnin,
       Chibai bûk tûrin I kal ang u tûnah.

3.    Nangni vâng Angel Seraf thianghlimte u,
       Ran in tlâwma Lal thar lo piang chawimawiin,
       Chung thângvânah pawh in âwi ve dâwn lawm ni?
       Hei ang renga kan tân a Lal lo piang hi,
      An piang leh tawh lawng nge he lei chinah hian,
      Kan vânnei êm e, he hun kan tawng leh hi.Print this post

No comments:

Post a Comment

I ngaih dân han thawh ve rawh le....